ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย | เว็บบอร์ด มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "เริ่มต้นรวยด้วยการสร้างเว็บไซต์ e-commerce และ internet marketing"

ในวัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 ธันวาคม 2554

อบรมจริงบน server จริง เน้นปฏิบัติจริง! พร้อมรับเว็บไซต์ไปขายสินค้าจริงๆฟรี ท่านละ 1 เว็บไซต์!

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://balacr.rmutl.ac.th
โพสต์เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2554 โดย : kanokporn ,email po_konmanseng@hotmail.com IP : 118.172.73.21

ตอบกระทู้

ชื่อ - สกุล
อีเมล์