เข้าร่วมอบรม "เริ่มต้นรวยด้วยการสร้างเว็บไซต์ e-commerce และ internet marketing" | เว็บบอร์ด มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

เข้าร่วมอบรม "เริ่มต้นรวยด้วยการสร้างเว็บไซต์ e-commerce และ internet marketing"

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "เริ่มต้นรวยด้วยการสร้างเว็บไซต์ e-commerce และ internet marketing"

ในวัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 ธันวาคม 2554

อบรมจริงบน server จริง เน้นปฏิบัติจริง! พร้อมรับเว็บไซต์ไปขายสินค้าจริงๆฟรี ท่านละ 1 เว็บไซต์!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีความต้องการอบรม e-commerce & internet marketingหลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
- สำหรับผู้ที่มีอาชีพเสริมเป็นผู้ขายสินค้าปลีกทั่วไปที่ต้องการนำสินค้าเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต
- สำหรับผู้ที่อยากหารายไ้ด้เสริม หาอาชีพเสริม ในการขายสินค้าบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุนมาก
- สำหรับองค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ของท่านที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเว็บไซต์ธรรมดา
- สำหรับครูผ้สอนทางด้านการงานอาชีพ หรืออาจารย์ ที่สอนทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ ที่ต้องการนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อหรือทำผลงาน
- ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานการทำเว็บมาก่อนก็เรียนได้ เรียนได้ทุกคน ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกวุฒิการศึกษา
โพสต์เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2554 โดย : y ,email are_kom@hotmail.co.th IP : 119.42.100.230

ตอบกระทู้

ชื่อ - สกุล
อีเมล์