วัตถุมงคล

โดยมูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย