การบูรณะองค์พระพุทธนล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน | ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

การบูรณะองค์พระพุทธนล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน

( ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )


ขณะนี้ทางมูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซม ปิดทองคำ องค์พระพุทธนวล้านตื้อ

ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองคำองค์พระร่วมกันนะคะ