13 เม.ย. 62 มูลนิธิฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ศุภชัย ทูลกิจใจ อดีตรองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย | ภาพกิจกรรรม มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

13 เม.ย. 62 มูลนิธิฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ศุภชัย ทูลกิจใจ อดีตรองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย

ย้อนกลับ

 

ย้อนกลับ