12 มี.ค. 62มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระเทพสิทธินายน (ชื่น ปัญญาธะโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ | ภาพกิจกรรรม มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

12 มี.ค. 62มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระเทพสิทธินายน (ชื่น ปัญญาธะโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์

ย้อนกลับ

 

ย้อนกลับ