มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ได้มอบสิ่งของวัตถุดิบปรุงอาหาร เพื่อสนับสนุนทีมช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (13 หมู่ป่า) เป็นจำนวนเงิน 10,402 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสองบาทถ้วน) | ภาพกิจกรรรม มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ได้มอบสิ่งของวัตถุดิบปรุงอาหาร เพื่อสนับสนุนทีมช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (13 หมู่ป่า) เป็นจำนวนเงิน 10,402 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสองบาทถ้วน)

ย้อนกลับ

 

ย้อนกลับ