12 มี.ค. 62 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าคณะ จ.เชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ | ภาพกิจกรรรม มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

12 มี.ค. 62 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าคณะ จ.เชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์

ย้อนกลับ

 

ย้อนกลับ