ภาพกิจกรรม

โดยมูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

13 เม.ย. 62 มูลนิธิฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ศุภชัย ทูลกิจใจ อดีตรองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย

(26 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)

12 มี.ค. 62มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระเทพสิทธินายน (ชื่น ปัญญาธะโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์

(26 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)

เดือนเมษายน 61 ทางมูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จัดกิจกรรมการสรงน้ำพระขึ้น บริเวณบนเรือแก้วกุศลธรรม

(26 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)

27 พ.ย. 61มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน มอบถวายโต๊ะแลคเชอร์ คณะสงฆ์ อำเภอเชียงแสน ณ วัดพระธาตุผาเงา จำนวน 200 ตัว เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(26 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)

31 ส.ค.61มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ได้มอบเงินสนับสนุน บัตรชมคอนเสิร์ตการกุศล“รวมน้ำใจสู่ชาวไตลื้อ จังหวัดเชียงราย” เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดา และเด็กยากจนในถิ่นธุรกันดาร การจัดซื้ออุปกรณ์

(26 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)

มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ได้มอบสิ่งของวัตถุดิบปรุงอาหาร เพื่อสนับสนุนทีมช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (13 หมู่ป่า) เป็นจำนวนเงิน 10,402 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสองบาทถ้วน)

(26 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)

มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 บนเรือแก้วกุศลธรรม (องค์พระพุทธนวล้านตื้อ)

(26 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)