ภาพกิจกรรม

โดยมูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

SAGAME.LINK

(10 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

TSOVER.ME

(10 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)

LigaZ24TH.COM

(14 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)

LigaZ | LigaZ24TH | แทงบอล | แทงบอลออนไลน์ | คาสิโนออนไลน์ | บาคาร่าออนไลน์ |

(14 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)

| แทงบอล | แทงบอลออนไลน์ | คาสิโนออนไลน์ | บาคาร่าออนไลน์ |

(14 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)

LigaZ24TH | แทงบอล | แทงบอลออนไลน์ |

(14 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)

LigaZ | แทงบอล | แทงบอลออนไลน์ | คาสิโนออนไลน์ | บาคาร่าออนไลน์ |

(14 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)

LigaZ | แทงบอล | แทงบอลออนไลน์ | คาสิโนออนไลน์ | บาคาร่าออนไลน์ |

(14 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)

../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

../../../../../../../../../../etc/passwd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

WEB-INF\web.xml

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

WEB-INF/web.xml

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

................windowswin.ini

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 900 ครั้ง)

../../../../../../../../../../windows/win.ini

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

WEB-INF\web.xml

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 901 ครั้ง)

/WEB-INF/web.xml

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

WEB-INF/web.xml

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

DFfFmvh9'));select pg_sleep(4); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 901 ครั้ง)

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

2JNtNcwp');select pg_sleep(4); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

lNE6zoAX';select pg_sleep(4); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

file:///etc/passwd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 900 ครั้ง)

-1));select pg_sleep(12); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

-1);select pg_sleep(12); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1;select pg_sleep(12); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

5F8yncM1'; waitfor delay '0:0:12' --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1 waitfor delay '0:0:12' --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1); waitfor delay '0:0:12' --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1; waitfor delay '0:0:8' --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

if(now()=sysdate(),sleep(8),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR"*/

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

-1" OR 2+139-139-1=0+0+0+1 --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

-1' OR 2+664-664-1=0+0+0+1 or 'LgVV9fEA'='

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1' OR 2+842-842-1=0+0+0+1 --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1 OR 2+456-456-1=0+0+0+1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1 OR 2+764-764-1=0+0+0+1 --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

sqQikc87

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 900 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

CkW22dEm'));select pg_sleep(6); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

lP2KIBtT');select pg_sleep(6); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

sPgqesUn';select pg_sleep(6); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1));select pg_sleep(3); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1);select pg_sleep(3); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1;select pg_sleep(3); --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

TKrJVSQ0'; waitfor delay '0:0:3' --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1 waitfor delay '0:0:3' --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

-1); waitfor delay '0:0:3' --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1; waitfor delay '0:0:9' --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

-1" OR 2+734-734-1=0+0+0+1 --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

-1' OR 2+372-372-1=0+0+0+1 or '9djty88U'='

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1' OR 2+772-772-1=0+0+0+1 --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1 OR 2+231-231-1=0+0+0+1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

-1 OR 2+169-169-1=0+0+0+1 --

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 900 ครั้ง)

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

rOoQ4hFf

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

%2fetc%2fpasswd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

/etc/passwd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

../../../../../../../../../../etc/passwd

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

(select convert(int,CHAR(65)))

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 897 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

JyI=

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

@@NgnK3

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

/www.vulnweb.com

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

\

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1'"

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 900 ครั้ง)

JyI=

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 896 ครั้ง)

/www.vulnweb.com

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 898 ครั้ง)

1

(12 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 899 ครั้ง)